Ντοκιμαντέρ "Money as Debt": αναλύεται η οικονομική σκλαβιά την οποία βιώνουμε!

George Carlin American Dream

Δευτέρα, Ιουνίου 07, 2010

Hey MOYTSATSOS -> ΑΠΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ!!! ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥΣ ... ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΧΩΡΑ.


α/α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Α.
Ομογενείς ή αλλογενείς σύζυγοι ή χήροι/ες ομογενών που έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα από την υποβολή της αίτησης για την απόκτηση του τίτλου διαμονής τους.
Β.
Υπήκοοι τρίτων χωρών που κατέχουν άδεια διαμονής αόριστης ή δεκαετούς διάρκειας.
Γ.
Υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος.
Δ.
Υπήκοοι τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας Ελλήνων ή πολιτών της Ε.Ε. που έχουν συμπληρώσει πέντε συνεχή έτη νόμιμης διαμονής στη χώρα
Ε.
Υπήκοοι τρίτων χωρών γονείς ανήλικων Ελλήνων πολιτών που έχουν συμπληρώσει πέντε συνεχή έτη  νόμιμης διαμονής στη χώρα.
ΣΤ.
1. Υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες και τα μέλη των οικογενειών τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει συνεχή πενταετή και νόμιμη διαμονή στη χώρα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος αναγνώρισης και

2. Υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους εφόσον έχουν συμπληρώσει συνεχή πενταετή και νόμιμη διαμονή στη χώρα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος για την υπαγωγή τους στο καθεστώς.
Ζ.
Υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν χαρακτηρισθεί από ημεδαπή αρχή ως  ανιθαγενείς και έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα από την ημερομηνία υποβολής αίτησης χορήγησης του καθεστώτος
Η.
Ομογενείς που έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα, από την ημερομηνία χορήγησης του τίτλου διαμονής που κατέχουν.
Για την εγγραφή και την κατάρτιση των ειδικών εκλογικών καταλόγων προβλέπεται μια εύκολη και απλή διαδικασία. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να μάθει αν και πού ψηφίζει, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου (www.ypes.gr) είτε απευθυνόμενος στο Δήμο της κατοικίας του, όπου και θα υποβάλλει αίτηση εγγραφής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου