Ντοκιμαντέρ "Money as Debt": αναλύεται η οικονομική σκλαβιά την οποία βιώνουμε!

George Carlin American Dream

Πέμπτη, Μαρτίου 11, 2010

Hey MOYTSATSOS -> Δεν περικόπτονται τα κάτωθι επιδόματα.


 • α)οικογενειακής παροχής (άρθρο 11 παρ.1, 30 και 33 παρ. Α4 , 35 παρ. Α5, 36 και 37 παρ. 2 ε, 38 παρ. 3 δ, 40, 41 και 42 παρ. 2 δ, 44 παρ. Α5, 47 παρ. Α4, 49 παρ. 3 ε, 51 παρ. Α2 του ν. 3205/2003, άρθρο 16 παρ. 2ε του ν. 3432/2006 (Α΄14), άρθρο 12 παρ. 2ε του ν. 3413/2005 (Α΄278), άρθρο 11 παρ. 2ε του ν. 3450/2006 (Α΄64), άρθρο 26 παρ. 2ε του ν.3585/2007 (Α΄148)),
 • β) χρόνου υπηρεσίας (άρθρο 30 και 33 παρ. Α1, 35 παρ. Α1, 36 και 37 παρ. 2α, 38 παρ. 3α, 40, 41 και 42 παρ. 2α, 44 παρ. Α1, 47 παρ. Α1, 48 παρ. 2α, 49 παρ. 3α και 51 παρ. Α1 του ν. 3205/2003, άρθρο 16 παρ. 2α του ν. 3432/2006, άρθρο 12 παρ. 2α του ν. 3413/2005, άρθρο 11 παρ. 2α του ν. 3450/2006, άρθρο 26 παρ. 2α του ν.3585/2007),
 • γ) εφημεριών (άρθρο 45 του ν. 3205/2003),
 • δ) ραδιενέργειας (άρθρο 8 παρ. Α16 και άρθρο 38 παρ. 3ε του ν. 3205/2003),
 • ε) ειδικής απασχόλησης ΟΤΑ (άρθρο 8 παρ. Α6 περ. α του ν. 3205/2003),
 • στ) ειδικών συνθηκών εργασίας (άρθρο 8, παρ. Α11 του ν. 3205/2003),
 • ζ) επικίνδυνης εργασίας (άρθρο 78 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302)),
 • η) καταδυτικού (άρθρο 23, παρ. 3 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258)),
 • θ) αναπηρίας και κινδύνου (άρθρο 3, παρ. 2 του ν.2448/1996 (Α΄279)),
 • ι) μεταπτυχιακών σπουδών (άρθρο 8 παρ. Α1 , 30 παρ. 2, άρθρο 33 παρ. 2, άρθρο 35 παρ. 2, άρθρο 37 παρ. 10, άρθρο 39 παρ. 1β, άρθρο 44 παρ. 2, άρθρο 47 παρ. 2, άρθρο 48 παρ. 2β , άρθρο 49 παρ. 3β του ν. 3205/2003, άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3450/2006 (Α΄64), άρθρο 16 παρ. 8 του ν. 3432/2006 (Α΄14)),
 • ια) αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 8 παρ. Α2 του ν. 3205/2003) και αποφοίτων Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 3670/2008 (Α΄117)),
 • ιβ) κινήτρου απόδοσης (άρθρο 12 παρ. 1 και 47 παρ. Α3 του ν. 3205/2003).
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΥΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου